Výkopové práce Brno


V rámci výkopových prací provádíme výkopy šachet, jímek, základů průmyslových staveb, základů pro rodinné domy nebo zídek. Dále výkopy pro inženýrské sítě, elektřinu, plyn, vodu, sond pro startovací jámy a protlaky apod.

Veškeré práce poskytujeme na území města Brna a jeho okolí. Na základě místních podmínek a vašich požadavků se vždy individuálně rozhodujeme, zda výkopové práce provedeme ručně nebo strojově.

Nepříjemnou práci je lepší předat někomu jinému. Kontaktujte naši pobočku v Brně a objednejte si výkopové práce ještě dnes!